תקנון אתר

שלום וברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של סקאב ישראל https://www.scab.co.il/ (להלן: “האתר“), האתר הינו מנוהל ע”י חברת א.ד שיווק והפצה בע”מ, ח.פ. 511765877 (להלן : “החברה“).

 כללי ותנאי השימוש

 1. האתר הינו אתר אינטרנטי במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרים המיובאים ומשווקים ע”י החברה.
 2. משתמש“- כל מי שביצע הרשמה לאתר וכן ביצע ו/או מעוניין לבצע פעולה כלשהי באתר.
 3. ביצוע פעולה באתר“- משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם רכישה.
 4. השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, אנא קראו תקנון זה בקפידה.
 5. כל משתמש המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מפעיל האתר.
 6. הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין החברה ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון, מוצרי ומחירי האתר מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 8. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 9. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.
 10. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה בטלפון 08-6630060, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות דרך האתר בצור קשר או, בטלפון 08-6630060 או, באמצעות כתובת הדוא”ל : service@scab.co.il
 2. שירות הלקוחות יינתן בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-15:00

אנו נשמח לעמוד לרשותכם

תהליך הרכישה

 1. רשאי לבצע פעולת רכישה באתר כל אדם ו/ או תאגיד בעל כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל וניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל.
 2. למרות האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.
 3. פעולה באתר הינה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן “פעולה“). אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
 4. האתר מציע למכירה מגוון של מוצרי ריהוט גן, גרילי גז וכן מוצרי נלווים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 5. החברת, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
 7. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי החברה, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 9. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי המשתמש תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת ודמי משלוח להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש.
 10. יובהר כי המחירים באתר תקפים לקנייה דרך האתר בלבד וייתכן ויהיו שונים מהמחירים המוצגים בחנות.
 11. ט.ל.ח- מחירי מוצרים שנפלה בהם טעות בתום לב לא יחויבו במחיר הטעות.
 12. המוצרים המוצעים באתר הינם עד גמר המלאי.
 13. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. החברה שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של החברה.
 14. לקוח יכול לבחור לקנות בכרטיס האשראי דרך האתר או למסור את פרטי האשראי דרך הטלפון.
 15. ניתן לשלם עד 10 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה.
 16. עסקת הקנייה תתבצע רק לאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין מפעיל האתר.
 17. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 18. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה.
 19. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
 20. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתבצע בהתאם לימי האספקה כמפורט מטה, מיום ביצוע ההזמנה אלא עם כן צוין אחרת בפריט המוזמן.
 21. יובהר כי, מרבית המוצרים המוצעים באתר הינם מוצרים בהרכבה עצמית, נדרשת הרכבה עצמית קלה ופשוטה בהתאם לדף הוראות הרכבה המצורף למוצר.

אספקה ודמי משלוח

 1. כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי באופן קבוע וזמינים לאספקה מיידית, במקרים חריגים בהם חסר או אזל פריט מהמלאי, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח שהזמין מוצר, על כל חוסר בפריט.
 2. הזמנה באתר תחייב את המשתמש בדמי משלוח כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת בעת ביצוע ההזמנה.
 3. עלות דמי משלוח הינה 250 ₪ (מחושבת בסל הקניות) למעט תוספת מרחק בהובלה כמפורט מטה.
 4. זמני אספקת המוצרים הנו עד 7 ימי עסקים לאזורים באר שבע – חיפה);

מעבר לאזורים אלו זמן האספקה הינו 14 ימי עסקים (בתוספת תשלום של 150 ₪ );

אילת והערבה עד 21 ימי עסקים (בתוספת תשלום של 250 ₪ ).

 1. על אף האמור לעיל, ייתכנו עיכובים באספקת המוצרים במקרים של יעדים מרוחקים וכן עקב תקלות טכניות.
 2. במידה והמזמין מתגורר בקומה 3 ומעלה ללא מעלית או שהמוצר אינו נכנס במעלית, תוספת תשלום להובלה הרגילה : 50 ₪ לקומה ישירות למוביל.
 3. מחיר משלוח אינו כולל הרכבה. נדרשת הרכבה עצמית קלה בהתאם להוראות ההרכבה המצ”ב למוצר.
 4. בכל מקרה של שירותי מנוף חיצוניים או בפירוק והרכבה, החיוב יחול על הלקוח.
 5. איסוף עצמי– ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי בתיאום מראש בטלפון: 08-6630060 זמני איסוף עצמי : ימים א’-ה’ 09:00-16:00, כתובת: האורג 5 מודיעין
 6. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.
 7. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ללקוח כל מוצר מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה ממשקל או גודל מיוחדים או לאזורים או ישובים מסוימים או מכל סיבה אחרת.
 10. מובהר כי החברה תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 11. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי החברה לא יחויב.
 12. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחברה. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 13. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד החברה.
 14. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

אחריות מוצר

 1. החברה מעניקה אחריות בלעדית על מוצריה, איכותם, טיבם, עמידותם, יכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם. זמן אחריות משתנה בהתאם לקטגוריות המוצר :
  • מערכות גן: שנתיים אחריות
  • פינות אירוח וישיבה: שנתיים אחריות
  • גרילי גז: שנתיים אחריות על הגריל , 10 שנות אחריות על המבערים
  • ערסלים, מיטות שיזוף, שמשיות – שנה אחריות
  • מוצר אשר אינו נמנה עם אחד המוצרים לעיל – שנה אחריות
 2. מובהר כי, החברה אינה נותנת אחריות לזכוכיות, בדים, ריפודים וכריות.
 3. מוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם חשבונית מס קבלה מטעם החברה, החשבונית כאמור משמשת כתעודת האחריות על המוצר.
 4. פריט אשר ימצא לא תקין יתוקן או יוחלף בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החברה.
 5. האחריות תינתן בהתאם לכתוב בתעודת האחריות  המצורפת במעמד הקנייה.

ביטולים והחזרות

 1. לקוח אשר מעוניין לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר מכל סיבה שהיא, עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טלפון 08-6630060 או באמצעות הדוא”ל service@scab.co.il
 2. לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א, 1981 (להלן: “החוק“).
 3. ביטול עסקה יתאפשר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, ביטול העסקה מותנה בכך שלא נעשה שימוש כלשהו במוצר והמוצר קיים באריזתו המקורית וכנגד הצגת חשבונית.
 4. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת, מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.
 5. מובהר כי, אין החזרות של מוצרים מתצוגה.
 6. במקרה של פגם במוצר – יש לעדכן מיידית את נציגי החברה טלפונית או בדוא”ל על הפגם ולשלוח צילום של הפגם במוצר.
 7. אם סופק המוצר ללקוח, על הלקוח להחזיר את המוצר למשרדי החברה בכתובת: האורג 5, מודיעין. אם אין באפשרות הלקוח להחזיר את המוצר הנרכש על ידו ישנה באפשרותו שהחברה תבצע איסוף המוצר בעלות המשלוח. יצוין כי, במקרה בו המוצר אשר הלקוח קיבל לא היה תקין בעת קבלתו, הלקוח לא יחויב בדמי המשלוח.
 8. במקרה של ביטול עסקה שאינה קשורה לפגם במוצר, יחויב הלקוח בשיעור של 5%, אך לא למעלה מ-100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק. יתרת הסכום לאחר ניקוי הוצאות יוחזר ללקוח באותו אמצעי תשלום בו הלקוח שילם.
 9. האתר יהיה רשאי לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים: נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאי מפעיל האתר ו לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 11. אם יתברר למפעילי האתר ו/או לספקים כי מבצע הרכישה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

אבטחת מידע

 1. החברה מיישמת באתר מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר זה.
 2. מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ברמה הגבוהה ביותר על סודיות המידע.
 3. מילוי פרטי האשראי במידת הצורך מתבצע בדף חיצוני מאובטח בתקן PCI ומוצפן SSL, הדף החיצוני הוא של חברת סליקה ייעודית, בעלת רמת אבטחה גבוהה ביותר, המאושרת ע”י כלל חברות האשראי בישראל.
 4. במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.
 5. חדירה למערכות המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. הנכם מתבקשים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש באתר, כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצא בזה. האתר יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

אחריות האתר

 1. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 5. האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 6. האתר לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 7. האתר לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 8. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין האתר אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 9. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

מועדון לקוחות

 1. החברה רשאית, אך לא חייבת לצרף משתמש המזמין באמצעות האתר, גם למועדון הלקוחות של החברה. בהצטרפותו לשירות מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.
 2. במידה והמשתמש אינו מעוניין להיות חבר במועדון לקוחות של האתר, הינו רשאי בכל עת להודיע על כך באמצעות מייל או באמצעות הטלפון של שירות הלקוחות של החברה.

מדיניות פרטיות

 1. החברה מתייחסת בכבוד רב לפרטיות המשתמשים. מדיניות הפרטיות שלנו משקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. אנו מקפידים כי מידע המזהה אותך אישית יימסר לנו תמיד רק ביוזמתך ובשליטתך.
 2. 2השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות, כדלהלן:

– לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר;

– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

 1. אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ידוור אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 2. בכל מקרה, באם אינך מעוניין לקבל דיוור כלשהו מטעם החברה, באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת, באמצעות הקישור המצורף לדיוורים הנשלחים אליך לעיל, או בפניה לשירות הלקוחות שלנו באמצעות טלפון או באמצעות כתובת המייל. בהתאם לחוק מניעת שליחת “דואר זבל” – תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב 1982, סעיף 30 א`, שנכנס לתוקף בתאריך 1/12/2008.

קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לחברה.
 2. זכויות הקניין הרוחני של החברה כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. האתר שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 4. מובהר בזאת, כי החברה המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי “Scab Israel” שייך באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברה ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מהחברה מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בישראל.

בברכת קניה מהנה ומוצלחת,

חברת א.ד שיווק והפצה בע”מ ייבואני Scab Israel

כתובת : האורג 5, מודיעין

טלפון: 08-6630060